Introductie | RKD Logistics
Wie zijn wij | RKD Logistics
Tarieven | RKD Logistics
Maximale pakketafmetingen | RKD Logistics
Hoe te verpakken | RKD Logistics
Leveringsvoorwaarden | RKD Logistics
Waar is mijn pakket | RKD Logistics
Contact | RKD Logistics

Privacyverklaring | RKD Logistics
Disclaimer | RKD Logistics

www.rkdlogistics.nl

  

RKD

LogisticsPrivacyverklaring

Printvriendelijke versie

In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website (www.rkdlogistics.nl/) bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.


Onze gegevens


RKD Logistics BV                           RKD Logistics          

Rijksweg 140                                    Rijksweg 140

9423PA Hoogersmilde                   9423PA Hoogersmilde


Telefoonnr: 0592860606                Telefoonnr: 0592860606     

KvK-nummer: 64785637                 KvK-nummer: 04087476


www.rkdlogistics.nl                          www.rkdlogistics.nl

info@rkdlogistics.nl                         info@rkdlogistics.nl


Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.


Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.


Doeleinden

Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat wij contact met u kunnen opnemen, zodat wij u op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, zodat wij onze producten of diensten bij u af kunnen leveren en voor uw account op onze website. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.


Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben. Om zorg te dragen voor uw persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres


- Deze gegevens zijn in het personeelsdossier aangevuld met gegevens zoals vermeld toestemmings- verklaring in het dossier:

- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Burgerservicenummer (BSN)
- Bankrekeningnummer

- Kopie rijbewijs, ID, VOG

- Contracten, arbeidsvoorwaarden en arbeidsovereenkomst

- Loonstroken en jaaropgave

- Functioneren en  ontwikkeling, ziekteverzuim en overzicht verlof

- Klachtenregistratie, Strafrechtelijke gegevens, zoals verkeersboetes

- Diversen & bijzonderheden


U heeft ook rechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@rkdlogistics.nl met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek.


Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die u heeft gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Stuur uw verzoek naar info@rkdlogistics.nl.  Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 


Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen en back-ups.


Bewaring persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.


©EenvoudigRecht.nl


  

RKD Logistics

Rijksweg 140

9423 PA Hoogersmilde

telefoon: 0592-860606 / 06-22171471

KvK nummer: 64785637 & 04087476  BTW nummer: NL 121293683B02


Privacyverklaring | Disclaimer