Introductie | RKD Logistics
Wie zijn wij | RKD Logistics
Tarieven | RKD Logistics
Maximale pakketafmetingen | RKD Logistics
Hoe te verpakken | RKD Logistics
Leveringsvoorwaarden | RKD Logistics
Waar is mijn pakket | RKD Logistics
Contact | RKD Logistics

Privacyverklaring | RKD Logistics
Disclaimer | RKD Logistics

www.rkdlogistics.nl

  

RKD

LogisticsDisclaimer

Printvriendelijke versie

Door bezoek aan en gebruik van deze website www.rkdlogistics.nl/ verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de voorwaarden die in deze disclaimer zijn opgenomen.


Informatie en verwijzingen

Alle informatie die wordt aangeboden op en via deze website is van algemene aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website handelt RKD Logistics BV uiterst zorgvuldig. Ook de gebruikte bronnen en verwijzingen zijn door RKD Logistics BV onderzocht op betrouwbaarheid. Ondanks deze zorgvuldigheid kan RKD Logistics BV niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. RKD Logistics BV wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.


De informatie die RKD Logistics BV op en via deze website aanbiedt mag voor eigen gebruik worden afgedrukt of gedownload. Het is echter strikt verboden om de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te distribueren of enige andere actie te ondernemen die niet overeenstemt met de intellectuele eigendomsrechten van RKD Logistics BV.


Wijzigingen

Alle informatie die RKD Logistics BV op of via deze website aanbiedt kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Ook de tekst van deze disclaimer kan zonder aankondiging worden gewijzigd. RKD Logistics BV raadt u aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.


Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.


©EenvoudigRecht.nl

RKD Logistics

Rijksweg 140

9423 PA Hoogersmilde

telefoon: 0592-860606 / 06-22171471

KvK nummer: 64785637 & 04087476  BTW nummer: NL 121293683B02


Privacyverklaring | Disclaimer